Ambulance

Belangrijk bij een noodgeval
• Beheers je emoties en overdrijf of dramatiseer de situatie niet
• Leg de situatie zo goed en compleet mogelijk uit
• Geef je correcte telefoonnummer
• Geef de locatie, het herkenningspunt zo compleet mogelijk op
• Volg de instructies van de centralist op

Ambulancezorg
Ambulancezorg (spoedeisende hulpverlening en besteld vervoer) is onderdeel van de curatieve zorgketen. In feite is ambulancezorg in de dagelijkse praktijk ‘vooruitgeschoven’ ziekenhuiszorg, een voorpost van het ziekenhuis, soms ook van de eerste lijn.

Ambulancezorg dient te worden gezien als onderdeel van een zorgcontinuüm. Dit zorgcontinuüm begint bij de huisartsen en loopt via FKA naar het ziekenhuis. De verschillende schakels in de zorgketen moeten goed op elkaar aansluiten hetgeen een verantwoordelijkheid is van alle partijen.

VISIE
Adequate Ambulancezorg leveren op het eiland Curaçao op juiste moment en plaats op hoogwaardig niveau zodat mensenlevens kunnen worden gered.

MISSIE
FKA is de organisatie op Curaçao die snelle en parate medische zorg levert aan hulpvragers veelal in acute noodsituaties. FKA biedt deze zorg met deskundige en gemotiveerde medewerkers door gebruikmaking van moderne apparatuur en materieel. FKA zal zich de komende periode toeleggen op het aangaan van samenwerking met belangrijke Partners in de Zorgketen.

Rapporteer dit item

U heeft deze vermelding al gemeld

Dit is privé en wordt niet gedeeld met de beheerder van het item.

Afspraken

  • +5999 912

 

 / 

Aanmelden

Bericht versturen

Mijn favorieten

Sollicitatieformulier

Claim jouw item bij Fun Curaçao

Delen